بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تير
br ENGLISH
مراسم غبارروبي نمازخانه بيمارستان شهداي بهشهر مراسم غبارروبي نمازخانه بيمارستان شهداي بهشهر
بمناسبت حلول ماه مبارك رمضان مراسم غبارروبي از نمازخانه بيمارستان با حضور و همكاري صميمانه پرسنل در خرداد 96 برگزار گرديد.
1396/03/27
مراسم افطاردهي بيمارستان شهداي بهشهر مراسم افطاردهي بيمارستان شهداي بهشهر
بمناسبت ماه مبارك رمضان مراسم افطاردهي در تاريخ 96/3/21 با حضور پرسنل محترم برگزار گرديد.
1396/03/27
بمناسبت روزماما و قدرداني از پرسنل ماماي بيمارستان بمناسبت روزماما و قدرداني از پرسنل ماماي بيمارستان
بمناسبت روز ماما تيم مديريت بيمارستان از همكاران ماماي شاغل در بيمارستان تقدير بعمل آوردند.
1396/02/17
بيمارستان شهداي بهشهر
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal