بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۶ جمعه ۵ خرداد
br ENGLISH
بمناسبت روزماما و قدرداني از پرسنل ماماي بيمارستان بمناسبت روزماما و قدرداني از پرسنل ماماي بيمارستان
بمناسبت روز ماما تيم مديريت بيمارستان از همكاران ماماي شاغل در بيمارستان تقدير بعمل آوردند.
1396/02/17
بمناسبت روز جانباز و قدرداني از پرسنل جانباز بيمارستان بمناسبت روز جانباز و قدرداني از پرسنل جانباز بيمارستان
بمناسبت تولد حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز از همكاران جانباز اين بيمارستان تقدير و تشكر بعمل آورده شد.
1396/02/11
بمناسبت روز كارگر و قدرداني از پرسنل زحمت كش كارگران بيمارستان بمناسبت روز كارگر و قدرداني از پرسنل زحمت كش كارگران بيمارستان
بمناسبت روز كارگر تيم مديريت بيمارستان از زحمات اين قشر زحمت كش بيمارستان تقدير و تشكر بعمل آوردند.
1396/02/11
بيمارستان شهداي بهشهر
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal