بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان
br ENGLISH
تاریخ: 1396/06/01 تعداد بازدید: 21
گراميداشت روز پزشك و قدرداني از زحمات ارزشمند پزشكان
بمناسبت بزرگداشت روز پزشك مسئولين محترم بخش ها و واحدهاي بيمارستان از زحمات ارزشمند پزشكان محترم بيمارستان تقدير و تشكر بعمل آوردند.
گراميداشت روز پزشك و قدرداني از زحمات ارزشمند پزشكان
Powered by DorsaPortal