بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
br ENGLISH
تاریخ: 1396/08/17 تعداد بازدید: 25
بازديد سرزده نماينده محترم شهرستان
در تاريخ 96/08/11 دكتر شاعري نماينده محترم شهرستان بهشهر از ساختمان در حال احداث اورژانس جديد و بخش هاي مختلف بيمارستان بازديد بعمل آوردند.
بازديد سرزده نماينده محترم شهرستان
Powered by DorsaPortal