بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
br ENGLISH
 • ارزیابی مجدد اعتباربخشی بیمارستان
  ارزیابی مجدد اعتباربخشی با حضور ارزیاب محترم آقای امام قلی زاده از دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 1400/06/1 از این مرکز انجام شد.
  1400/06/20
 • روز کارمند
  بمناسبت بزرگداشت روز کارمند تیم مدیریت بیمارستان از زحمات ارزشمند کارمندان مرکز تقدیر و تشکر بعمل آوردند.
  1400/06/20
 • روز پزشک
  بمناسبت روز پزشک تیم مدیریتی این بیمارستان از پزشکان شاغل در بخش های مختلف این مرکز تقدیر و تشکر بعمل آورد.
  1400/06/20
 • بمناسبت روز جهانی بهداشت دست
  بمناسبت روز جهانی بهداشت دست راند تیم کنترل عفونت و ایمنی بیمار از بخشهای بیمارستان بعمل آورده شد
  1400/02/22
 • تبریک تیم مدیریت بمناسبت روز کارگر
  بمناسبت روز کارگر تیم مدیریت بیمارستان از زحمات این قشر زحمت کش بیمارستان تقدیر و تشکر بعمل آوردند.
  1400/02/11
ارزیابی مجدد اعتباربخشی بیمارستان ارزیابی مجدد اعتباربخشی بیمارستان
ارزیابی مجدد اعتباربخشی با حضور ارزیاب محترم آقای امام قلی زاده از دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 1400/06/1 از این مرکز انجام شد.
1400/06/20
تبریک تیم مدیریت بمناسبت روز کارمند تبریک تیم مدیریت بمناسبت روز کارمند
بمناسبت بزرگداشت روز کارمند تیم مدیریت بیمارستان از زحمات ارزشمند کارمندان مرکز تقدیر و تشکر بعمل آوردند.
1400/06/20
تبریک بمناسبت روز پزشک تبریک بمناسبت روز پزشک
بمناسبت روز پزشک تیم مدیریتی این بیمارستان از پزشکان شاغل در بخش های مختلف این مرکز تقدیر و تشکر بعمل آورد.
1400/06/20
بيمارستان شهداي بهشهر
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal