Skip to content

رزمایش زنجیره انسانی حمایت از حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به رژیم غاصب اسرائیل

مراسم رزمایش زنجیره انسانی حمایت از حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به رژیم غاصب اسرائیل در تاریخ 29 فروردین 1403درمیانکاله شهرستان بهشهر با حضور کارکنان بیمارستان شهدا همراه با دیگر اقشار جامعه برگزار گردید.