Skip to content

هفته ملی جمعیت

حضور معاون محترم شبکه بهداشت شهرستان بهشهر، در بیمارستان شهدای بهشهر به مناسبت هفته ملی جمعیت و اهدای گل و لوح تقدیر از مادران بستری در بخش زنان و نوزادان