Skip to content

طرح تحول نظام سلامت

طرح تحول سلامت

 

طرح تحول نظام سلامت در این بیمارستان از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ در حال اجرا می باشد، بر اساس این طرح:
 

۱- برای بیمه شدگان نیروهای مسلح و تامین اجتماعی عادی و اجباری فرانشیز بیمه ای رایگان می باشد.

۲- غیر از بیمه شدگان نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی مابقی بیمه ها تنها۱۰% هزینه ها را پرداخت می کنند.

۳- کلیه داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران توسط بیمارستان تهیه می شود.

۴- برای برخورداری از مزایای این طرح داشتن دفترچه بیمه درمانی الزامی می باشد.

۵- کلیه بیماران ارجاعی از طریق سیستم ارجاع پزشک خانواده ، بیمه شدگان روستایی و عشایر ۵% هزینه ها را پرداخت می نمایند.

۶- هزینه درمان برای بیماران تصادفی با داشتن کروکی و یا نامه آمبولانس رایگان می باشد( طبق ماده ۹۲)

۷- زایمان طبیعی برای کلیه بیمه شدگان رایگان می باشد.

 

تمامی پرداختی های مراجعین فقط در واحد صندوق با دریافت فیش واریزی انجام می گیرد