معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
ENGLISH
پيوندهاي مفيد

 


مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سلامت

http://kurc.tums.ac.ir

 

سامانه دستاورد هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://ktesite.tums.ac.ir

 

مديريت  ترجمان، تبادل دانش و تجاري سازي- دانشگاه علوم پزشكي ايران

http://ktru.iums.ac.ir

 

 

 

 

1396/03/07
Powered by DorsaPortal