معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
ENGLISH
دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري
 
 
 
 طرح2343- بررسي شيوع اختلال عملكرد جنسي همراه با ديسترس و عوامل مرتبط با آن در زنان ميانسال ساكن شهر ساري، ايران1395 

طرح 2344- بررسي شيوع و شدت علائم يائسگي و ارتباط آن با بهزيستي رواني و علائم افسردگي متوسط تا شديد در زنان ميانسال ساكن شهر ساري در سال 1395 

 
 
1397/02/18
Powered by DorsaPortal