معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
ENGLISH
دانشكده پزشكي
ارزيابي اثر نانو حامل ليپيدي بر ميزان مهاركنندگي وريكونازول بر روي گونه قارچي آسپرژيلوس فوميگاتوس
 
 

طرح 2350- بررسي مقايسه اي نتايج عملكردي و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به كانسر قسمتهاي تحتاني ركتوم تحت جراحي رزكسيون اينترا اسفنكتريك با آپانديكوستومي و بدون آن

 

طرح 1760- ارزيابي مقايسه اي يافته هاي باليني و راديولوژي در پيش بيني شكستگي آرنج در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني(ره)

طرح 2551- ژنوتايپينگ گونه هاي كريپتوكوكوس جدا شده از درختان اكاليپتوس و فضولات كبوتران با استفاده از تكنيك  PCR-AFLP

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

طرح 678- ترميم ميلين توسط سلول هاي پيش ساز اليگودندروسيت در مدل تجربي دميلينيشن

 
 
 
1397/02/19
Powered by DorsaPortal