بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
br ENGLISH
روابط عمومي

 

مسئول واحد : آقاي محمد بابايي 
 
 تلفن داخلي : 274
 
مختصري از فعاليتهاي اين واحد :
 
  • ارتباط نزديك با مديريت و صميمي بودن با ارباب رجوع

 

  • بررسي مشكلات ارباب رجوع و ارائه دادن به مديريت

 

  • داشتن برنامه دقيق جهت ادارات و تفحص و جستجو لازم جهت ارتقاء سلامت

 

  • درك متقابل ميان مديريت و ارباب رجوع و برطرف كردن خواسته هاي مردم

 

  • بازكردن فضاي آرام جهت رضايتمندي مردم از سازمان

 

  • سخنگويي سازمان جهت اطلاع دادن عملكردهاي سازمان

 

  • مشاوري قوي جهت مديران ادارات

 

  • راهنمايي موثر براي كاركنان اداره

 

  • اطلاع رساني برنامه ها و يادآوري فعاليتهاي ملي و مذهبي

 
 
 
 
 
1395/01/21
Powered by DorsaPortal