بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
br ENGLISH
بهداشت محيط

   

مسئول واحد : خانم کلثوم ابراهیمی
 
 
تلفن داخلی : 255
 
 
مختصری از فعالیتهای این واحد :
 
 • جمع آوری ، تنظیم، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای مورد نیاز بهداشت محیط قسمتهای مختلف بیمارستان .
 • شناخت ، دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان .
 • انتخاب و پیشنهاد روشهای جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان .
 • اجرا و پیگیری و نظارت بر اعمال مفاد آئین نامه ها، ضوابط و استانداردها ، بخشنا مه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده در حیطه وظایف.
 • هماهنگی و اقدام درجهت تشکیل کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال درآن و پیگیری مصوبه های مربوطه.
 • بررسی وضعیت بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان (گرمایش ،سرمایش) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی.
 • بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان و کنترل بهداشتی آب مصرفی از نظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی و شیمیایی و کلر سنجی با استناد به دستور العمل ها.
 • نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیک ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی.
 • نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستور العمل های اعلام شده بمنظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب.
 • کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط و دفع بهداشتی زباله ، استفاده از روشهای اصولی شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز.
 • نظارت در تهیه وکاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان .
 • نظارت و کنترل دائم بر امور مربوط به رختشو یخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی از نظر تفکیک البسه عفونی از غیر عفونی در هنگام شستشو.
 • نظارت بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپز خانه (شرایط بهداشت محیطی آشپز خانه ، وضعیت سردخانه ،انبار نگهداری مواد غذایی ، سرویس های بهداشتی،بهداشت فردی کارکنان ،شستشو و ضد عفونی ظروف، شستشو و ضد عفونی سبزیجات خام مورد استفاده ،وضعیت بهداشتی مواد غذایی آماده طبخ ، وسایل و ظروف مورد استفاده.
 • نظارت و پیگیری های لازم د رجهت صدورکارت بهداشت پرسنل آشپز خانه،گواهینامه آموزش بهداشت عمومی و پرونده های بهداشتی پرسنل خدمات.
 • تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های مختلف.
 • بطور کلی نظارت و کنترل بهداشتی بر کلیه بخشها (بستری،ویژه )و همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف در حیطه شغلی و وظایف سازمانی تعیین شده.

 

1399/11/11
Powered by DorsaPortal