بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
br ENGLISH
فناوری اطلاعات
 

مسئول واحد : خانم زهرا باطبی

 
 
تلفن داخلی : 271
 
 

اهم اقدامات این واحد : 

 

·         نصب وراه اندازی سیستمهای کامپیوتری بیمارستان

·         مشارکت درراه اندازی شبکه های کامپیوتری باهماهنگی مرکزITدانشگاه

·         بازدید دوره ای ازرایانه های بیمارستان و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری

·         انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت باهماهنگی مرکز IT دانشگاه

·         آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری ونرم افزاری

·         پیشنهاد مشخصات تجهیزات شبکه مورد نیاز و برآورد قیمت آنها با هماهنگی مرکزITدانشگاه

·         ثبت لیست سخت افزاری کامپیوترهایی که کد شناسایی ندارند و ارائهآ ن به مرکزفن آوری اطلاعات

·         همکاری درنصب و راه اندازی و آموزش نرم افزارهای مربوط به حوزه خود

·         تهیه برنامه آموزشی برای کارکنان مربوط به واحد خود و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه

·         همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیتها و سیستمها و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی  

·         عیب یابی شبکه  LANواحد مربوطه و رفع عیوب با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

·         نصب و راه اندازی نودهای جدید در واحد مربوطه و نظارت بر اجرای آن

·         نصب آنتی ویروس و انجام تنظیمات شبکه جهت اتصال به اینترنت و شبکه با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

·         تست و تأیید طرحهای شبکهLAN  واحد مربوطه

·         پیگیری علل سخت افزاری بروز اختلال یا قطع اینترنت

·         نظارت بر امنیت شبکه در واحد مربوط

·         کارشناسی فنی در تهیه نرم افزار برای واحد مربوطه وارائه گزارش مکتوب زیر نظرمرکز IT دانشگاه

·         ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید

·         کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی نرم افزارهای واحد مربوطه

·         دریافت شماره سریال برای کامپیوترهای جدید خریداری شده برای واحدها و ثبت فایل مشخصات سخت افزاری آنها و اصلاح محل استقرار و کاربر آن در صورت جابجائی، به مرکزآمار و فن آوری

·         رفع اشکالات کاربران اتوماسیون اداری

·         نصب واصلاح ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه های کاربردی مور دنیاز

·         آموزش کاربران جدید اتوماسیون اداری

·         مدیریت و پشتیبانی از سیستم HISکه شامل موارد ذیل می گردد:

·         آموزش استفاده از سیستم به کاربران واحدها

·         رفع اشکالات کاربران در ثبت اطلاعات

·         انجام تعاریف سیستم شامل تعریف کاربران، تعریف بیمه ها به همراه جزئیات بیمه ای، تعریف اقدامات و ...

·         بررسی فرایندهای سیستم و ارائه راهکار مناسب

 

 
 
 
 
 
 
 
1399/11/11
Powered by DorsaPortal