بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
br ENGLISH
امور مالي
  

حسابدار مسئول (عامل مالی) : آقای رضا دامغانیان

 
 

تلفن داخلی : 203-213

 
 

شرح مختصری از اقدامات این ,واحد :

 

  •  تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی, چک,برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه
  • رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین
  • راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسایهای تنظیم شده
  • رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری
  • همکاری در تهیه نامه ها,بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 

 
 
1399/11/11
Powered by DorsaPortal