بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
امور مالي
  

حسابدار مسئول (عامل مالي) : آقاي رضا دامغانيان

 
 

تلفن داخلي : 213

 
 

شرح مختصري از اقدامات اين ,واحد :

 

  •  تهيه و تنظيم ليست حقوق و اعلاميه بانكي, چك,برگه هاي محاسباتي و كنترل حساب هاي مربوطه
  • رسيدگي به پيش پرداخت ها و علي الحساب ها و اسناد و مدارك مربوط از نظر رعايت و اجراي قوانين
  • راهنمايي و كنترل كار حسابداران و تقسيم كار بين آنها و بررسي صورتحسايهاي تنظيم شده
  • رسيدگي و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مشكل مالي و حسابداري
  • همكاري در تهيه نامه ها,بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 

 
 
1398/10/07
Powered by DorsaPortal