بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
تاسيسات

 

نام مسئول بخش : آقاي مرتضي نوري

 

 تلفن داخلي : 262

 

 

شرح مختصري از فعاليت بخش :
 

1– كنترل وسايل تاسيساتي كليه قسمت ها

 

2– گزارش ميزان كاركرد دستگاه هاي تاسيساتي بر اساس تاريخ گارانتي

3– درخواست لوزام و وسايل مورد نياز دستگاه هاي واحد مربوطه

4– نظارت و كنترل نمودن سوخت موتورها اعم از برقي و غير برقي

5– مراقبت از كليه دستگاه هاي گرمايش – سرمايشي ، تاسيساتي نسبت به عمر مفيد آنها

6– نظارت بر كيفيت كالاهاي مصرفي تاسيساتي

7– بررسي نارسايي ها و ارائه گزارش به مسئولين مربوطه

8– نظارت بر كليه امور عمراني

9– تاييد كردن فاكتورهاي عمراني و تاسيساتي

 

 

 

1395/02/13
Powered by DorsaPortal