بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
br ENGLISH
بهبود كيفيت
مسئول واحد : خانم مائده دماوندیان
 
 

تلفن داخلی: 206مختصری از فعالیتهای این واحد :
 

· نهادینه کردن فرهنگ ارتقائ کیفیت در بیمارستان

· ار ائه فهرست اولویت و شاخص های بهبود کیفیت کل بیمارستان به تیم مدیریت

· نظارت مستمر بر برگزاری ،اجرا و پیگیری مصوبات سایر کمیته ها

· برگزاری مستمر و منظم جلسات دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان

· انجام بازدید نظارتی بیمار

· تهیه گزازش بازدید و دادن پسخوراند به بخش های مر بوطه

· برگزاری برنامه های آموزشی در راستای محورهای حاکمیت بالینی

· تدوین خط مش رسیدگی به شکایات و رضایتمندی بیماریان

· ایجاد نظام گزارش دهی ثبت خطا

· جمع آوری اطلاعات و تجزیه تحلیل داده ها

· اجرای مصوبات دفتر حاکمیت بالینی دانشگاه

· ارائه گزارش عملکرد به مدیریت بیمارستان

· ارائه گزارش عملکرد به دفتر حاکمیت بالینی دانشگاه
 
 
 
1399/11/11
Powered by DorsaPortal