بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
br ENGLISH
آزمایشگاه

  

مسئول فنی واحد: آقای دکتر جغتایی
 
 
کارشناس مسئول  واحد: آقای علی قزوینیان 
 
 
تلفن داخلی : 220 -221
 
 
ساعت پذیرش :روزهای غیر تعطیل از ساعت 6 صبح تا تکمیل شدن ظرفیت پذیرش

لطفا" جهت نوبت دهی نام خود را در فرم پذیرش آزمایشگاه ثبت کنید ودفترچه بیمه خود را در نوبت قرار دهید.
 
 

ساعت جوابدهی :از ساعت 11 صبح الی13اقدامات :
جوابدهی نمونه های ارسالی از بخشهای مختلف بیمارستان مانند بخش زنان ، نوزادان ،اورژانس ،درمانگاه زنان وزایشگاه به طور 24 ساعته - نمونه گیری برای مراجعه کنندگان سرپایی در شیفت صبح - پذیرش نمونه های پاتولوژی از بخش هاو نمونه های سرپایی
 
 

 

1399/11/11
Powered by DorsaPortal