بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
br ENGLISH
اطفال

مسئول فني واحد : خانم دكتر حقي

 
 

 مسئول واحد : خانم قاسمي

 

تلفن داخلي واحد : 266فعاليت واحد :
ويزيت نوزادان و كودكان در شيفت عصر توسط پزشك متخصص كودكان
 
 
 
نوبت دهي به صورت تلفني همه روزه از ساعت 7:45 تا 13:45

شماره تماس نوبت دهي :34582102
 
 
 

        "برنامه ويزيت پزشكان متخصص كودكان در درمانگاه اطفال
"
 
 

  

( 15-20)عصر

 

( 10-12)صبح

 

ايام هفته

دكتر حسن پور

 دكتر حسن پور

شنبه

دكتر اسدي

 دكتر وفائي نژاد

يكشنبه

دكتر عابدي

دكتر وفائي نژاد

      دوشنبه

دكتر عموزاد

 دكتر وفائي نژاد

سه شنبه

دكتر لطفي

 دكتر وفائي نژاد

چهارشنبه

 -

دكتر وفائي نژاد

پنج شنبه 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1398/10/07
Powered by DorsaPortal