بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
br ENGLISH
تيم مديريتي

مسئول فنی بیمارستان

دکتر نرگس ستونه

رئیس امور عمومی

آقای سید علی حجازی

عامل مالی

آقای رضا دامغانیان

رئیس خدمات پرستاری

خانم زهرا حسنی

بهبود کیفیت

خانم مائده دماوندیان

آموزش

خانم لیلا مقدم

 فناوری اطلاعات

 خانم زهرا باطبی

1399/11/11
Powered by DorsaPortal