بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
br ENGLISH
تغذيه
مسئول واحد : خانم زینب نورمحمدی
 
تلفن داخلی : 212
 
 
مختصری از فعالیتهای این واحد :
 

§ بررسی و مطالعه در مورد نیاز به انواع مواد غذایی (اعهم از غذاهای رژیم و سایر غذاها ) از نظر کمی و کیفی.

§ تهیه برنامه منسجم برای تهیه مواد اولیه غذایی نظارت بر حمل بهداشتی مواد غذایی و نگهداری این مواد به شیوه های بهداشتی در محلها و درجه حرارات مطمئن.

§ نظارت مستمر بر نحوه تهیه آماده سازی طبخ نگهداری انتقال و توزیع مواد غذایی در بیمارستان .

§ اعمال برنامه های کنترل کیفی غذا.

§ کمک به تهیه برنامه غذایی روزانه بیماران بویژه بیماران مصرف کننده غذاهای رژیمی به صورتی که کالری مورد نیاز به بهترین وجه تامین گردد.اعمال تنوع غذایی بر حسب فصول سال

§ نظارت بر تهیه و استفاده صحیح و به جا از مواد و پودرها جهت تغذیه بیمارانی که امکان استفاده از تغذیه عادی را ندارند.

§ ارزیابی رضایت بیماران از کیفیت غذا.

§ آموزش کارکنان بخش تغذیه به منظور مراعات موازین بهداشت کار در آشپزخانه و سایر قسمتهای بیمارستان.

§ پیشنهاد در جهت تهیه غذای سالم و مناسب برای پرسنل.

§ تهیه و کنترل شناسنامه بهداشتی مشتمل بر گواهی صحت مزاج و عدم ابتلا به بیماریهای واگیر دار و مسری برای کلیه پرسنل تغذیه بیمارستان و انجام ادواری آزمایشات ضروری برای تائید سلامت آنها.

 
 
 
 
1399/10/13
Powered by DorsaPortal