بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
br ENGLISH
متفرقه

مسئول فنی واحد : خانم دکتر حقی

 
 

 مسئول واحد : خانم سیده مریم اونبیربیگی

 

تلفن داخلی واحد : 266فعالیت واحد :
ویزیت بیماران در شیفت صبح و عصر توسط پزشک متخصص پوست و جراح عمومی و داخلی
 
 
 
 
 
نوبت دهی به صورت تلفنی همه روزه از ساعت 7:45 تا 13:45

شماره تماس نوبت دهی :34582102
 
 
 

                                                          "برنامه ویزیت پزشکان  درمانگاه 
"
 
 

ایام هفته

متخصص پوست

 کارشناس تغذیه

کارشناس ارشد روانشناسی

متخصص جراحی عمومی

شنبه

دکتر -
(10-12)
  خانم زینب نورمحمدی
(10-12)

خانم معصومه نوری
(10-12)

-

یکشنبه

-

  خانم زینب نورمحمدی
(10-12)
خانم معصومه نوری
(10-12)

-

دوشنبه

-
  خانم زینب نورمحمدی
(10-12)

خانم معصومه نوری
(10-12)

-

سه شنبه

-

  خانم زینب نورمحمدی
(10-12)

خانم معصومه نوری

(10-12)
دکتر -
(10-12)

چهارشنبه

-
  خانم زینب نورمحمدی
(10-12)

خانم معصومه نوری
(10-12)

-

پنج شنبه

-

  خانم زینب نورمحمدی
(10-12)

خانم معصومه نوری

(10-12)

-

جمعه

-

 -

-

-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1399/10/13
Powered by DorsaPortal