بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
br ENGLISH
تجهيزات پزشكي

نام مسئول بخش : خانم محدثه رزدان

 

 تلفن داخلی : 235

 

شرح مختصری از فعالیت بخش :
 

1 – بازدید روزانه از بخش ها و پیگیری مشکلات تجهیزات پزشکی

2 – کنترل تجهیزات حیاتی مانند دی سی شوک به صورت روزانه

3 – پیگیری تعمیر تجهیزات و در صورت نیاز ارسال به شرکت مربوطه

4 – پیگیری خرید تجهیزات مورد نیاز بیمارستان

5 – تهیه و تنظیم شناسنامه تجهیزات پزشکی موجود در بیمارستان

6 – کنترل تجهیزات  کلیه قسمت ها

 

 

1399/11/11
Powered by DorsaPortal