بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1400/06/20 تعداد بازدید: 4
ارزیابی مجدد اعتباربخشی بیمارستان
ارزیابی مجدد اعتباربخشی با حضور ارزیاب محترم آقای امام قلی زاده از دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 1400/06/1 از این مرکز انجام شد.
ارزیابی مجدد اعتباربخشی بیمارستان
Powered by DorsaPortal